Rotary club Celje

Rotarijsko leto 2017/2018

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani našega Rotary cluba Celje. Z veseljem vas vabimo, da v prihodnosti spremljate naše akcije, dogodke in vse tisto, kar počnemo vse leto.

V 18 – tih letih delovanja smo v Rotary clubu Celje vedno sledili štirim rotarijskim vprašanjem, ki nas vodijo kot posameznike na poklicnih področjih ter kot družbeno odgovorne člane kluba.

Ali je res ?
Ali je pošteno do vseh ?
Bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo ?
Bo v dobrobit vseh udeležencev ?

Nenehni »preizkus štirih rotarijskih vprašanj« je način preverjanja ali rotarijci delujemo skladno s sprejetimi načeli in cilji. Postavljamo si jih vedno in povsod – ko sprejemamo nove člane, ko snujemo nove projekte, ko preverjajo pomembnost, uporabnost, učinkovitost in dobronamernost svojih aktivnosti. Zastavimo si jih vedno takrat, ko želimo potrditve o pravilnosti svojih odločitev ali ko se soočamo z različnimi mnenji, pogledi, razmišljanji.

 

 

Manca Kragelj

PREDSEDNICA

Franci Pliberšek

PAST AG, PAST PRESIDENT

Srečko Gorenjak

ZAKLADNIK

Uroš Rošer

SEKRETAR

Nejc Skrt

PRESIDENT ELECT & MLADINSKA DEJAVNOST

Duško Košak

KLUBSKI MOJSTER

Marjan Kaligaro

PROGRAMSKI VODJA

Aleš Pepel

PROJEKTNI VODJA

Nataša Knafelc Žohar

MEDNARODNA DEJAVNOST

Franjo Rozman

MEDNARODNA DEJAVNOST

Marijana Kolenko

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Kaja Dosedla

Bojan Nendl

Edi Stepišnik

SLUŽBA ZA SKUPNOST - ARHIV

Majda Letonja

Jože Pušnik

Bogdan Fludernik

Aleksa Gajšek Kranjc

Janez Gril

Barbara Gorski

Matjaž Preložnik

Peter Šteblaj

Maja Gorjup Zdovc