Rotarijstvo

Rotarijstvo je način razmišljanja in življenja, sinonim za dobrodelnost, katerega najvišji ideal je služenje kot temelj plemenitega udejstvovanja. Udejanja se skozi dobro organizirano mrežo rotarijskih klubov, ki delujejo po vsem svetu.

Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne in človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci so pogosto gonilna sila pozitivnih sprememb v okolju, kjer delujejo. Hkrati načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti.

O pomenu Rotary klubov po svetu priča dejstvo, da je rotarijstvo prisotno že preko 110 let ter previharilo vse vojne vihre in mirne čase. Prvi Rotary klub je nastal v Združenih državah Amerike na pobudo odvetnika, poslovneža, popotnika in vizionarja Paula Harrisa. Želel je ustanoviti klub, ki bi spodbujal prijateljstvo med poslovneži. Porodila se mu je ideja, da bi med izjemnimi osebnostmi v velemestu Chicagu ustvaril duh prijateljstva in naklonjenosti, ki ga je poznal v podeželskih krajih, kjer je tudi sam odraščal. Tako je 23. februarja 1905 sklical tri prijatelje in sprejeli so odločitev, da ustanovijo moški klub, kjer se bodo člani redno tedensko srečevali.

Danes pa s ponosom povemo, da v veliko klubih delujemo tudi ženske – mešani Rotary klubi, v katerih se dejavnosti odvijajo  z drugačnim predznakom.

Znani rotarijci