Rotaract/Interact

Mladi, ki jih navdušuje rotarijski način življenja, se združujejo v rotarijskih mladinskih klubih. Rotaract je mednarodna organizacija, ki združuje preko 6500 klubov v 180 državah sveta, kar pomeni 180.000 mladih med 18. in 30. letom, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem svetu in boljših ljudeh. Vsak Rotaract je odgovoren svojemu botrskemu klubu (Rotary klub, ki je ustanovitelj Rotaracta) in njegovemu predsedniku oziroma odgovornemu za mladinsko dejavnost.

Rotaract vodstvo
Urška Pepel, Rotaract klub Celje

  1. Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem življenju.
  2. Ustanovitelj Rotaract kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, s početni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se spoštuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju.
  3. Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po študentskih nemirih v 60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani.
  4. V Sloveniji imamo 5 Rotaract klubov (Ljubljana, Maribor, Celje, Grosuplje, Nova Gorica). V načrtu so, seveda, nove ustanovitve.
  5. Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je marsikdaj lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju.