Poročilo predsednice o Rotarijskem letu 2016 – 2017

Poročilo predsednice o Rotarijskem letu 2016 – 2017
26. 6. 2017 Rotary klub Celje

POROČILO PREDSEDNICE ZA ROTARIJSKO LETO 2016 – 2017

 

V poletnih mesecih smo posamezna redna druženja nadomestili z neformalnimi druženji, kljub temu pa smo se tudi na rednih srečanjih srečevali dovolj pogosto, da smo obravnavali tekoče članske zadeve. V poletnih mesecih smo organizirali uspešno novinarsko konferenco, kjer smo javnost obvestili o našem preteklem delovanju. V avgustu se je deklica Tina udeležila Rotary campa 2016 v Ankaranu, kjer jo je obiskal tudi naš prijatelj Edi. Tina pa nam je skupaj z babico in predstavnico društva Sožitje obisk vrnila v novembru in nam predstavila svojo izkušnjo. Poleg tega smo se udeležili koncerta Coda Express in si na celjskem gradu ogledali tudi musical o Veroniki Deseniški.

Z zaključkom poletja pa so naša srečanja postala spet formalna in smo si v okviru teh srečanj v septembru ogledali tudi Fontano piva v Žalcu in poleteli v Vetrovniku v Logatcu, obiskala pa nas je Vanja Samec in nas podučila o mostogradnji.

V oktobru nas je obiskal guverner; na večerji, ki smo jo priredili za guvernerja pa so nas obiskali tudi prijatelji iz RC Sombor in RC Veles. Le-ti so ostali v Celju in smo se jim tako naslednjega pridružili na dopoldanski kavici, jim pokazali nekatere izmed celjskih znamenitosti ter jim organizirali kosilo na OŠ Lava. V nadaljevanju smo s pomočjo prijateljice iz RC Slovenj Gradec organizirali predavanje v okviru dneva odprtih vrat. Kmalu pa smo se organizirali in smo tudi mi odpotovali v Sombor, kjer smo se udeležili tečaja kuhanja ribjega paprikaša. V vmesnem času pa smo si ogledali grad Žovnek in obiskali tudi prijatelje iz RC Žalec, RC Velenje in RC Sevnica, nas pa so obiskali prijatelji iz RC Maribor Park.

V novembru smo se posvetiti pripravam na ples, ki smo ga uspešno organizirali dne 26.11.2O16. O plesu lahko povem, da so se ga udeležili guverner, past guverner, veliko rotaractovcev, obiskali pa so nas prijatelji iz Nemčije. Ples smo obogatili z dodatnim programom in ga lahko označimo kot uspešnega; ples pa je bil tudi medijsko odmeven. lzpostaviti je še treba, da smo za prijatelje iz Nemčije organizirali spremljevalni program s obiskom SB Celje (ogled UZ), ogledom mozaika ter kosilom na Špici.

V decembru smo si skupaj s prijatelji iz RC Zagorje ogledali Eti, nato pa je že bil čas za zaključno druženje v Domu Sv. Jožefa.

Tudi v spomladanskem času nas ni dajala spomladanska utrujenost, temveč smo le-to premagovali s

pomočjo alternativnih tehnik zdravljenja  (predavanje Roka Kamnika), obiskala nas je Turk Marta, ki je predstavila  delovanje Rotaryja z vidika informacijske tehnologije   in si  ogledali  Celjske mesnine.  V tem času se je iz osebnih razlogov odločil, da nas zapusti eden izmed naših članov.

V marcu smo se udeležili kino predstave, Jana nam je predstavila izkušnje s tabora,  gostili pa smo tudi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (skupaj s predsednikom RC Žalec).

V vmesnem času smo za  bodočega guvernerja kandidirali našega člana Francija, ki pa žal ni bil izbran.

V aprilu smo obiskali prijatelje v Sevnici, prijatelji iz Žalca pa so se nam pridružili na našem rednem srečanju.  Sicer pa smo se posvetili tudi pripravam za dobrodelni koncert ob 20. obletnici delovanja kluba, ki je bil 5.5.2017 in je bil lepo obiskan in tudi predstavljen v  lokalnem časopisju. Na tem mestu je potrebno še omeniti obsežnejšo objavo v Novem tedniku, posvečeno 20. obletnici delovanja RC Celje.

V maju/juniju  smo priredili še dobrodelno tržnico, ki je bila prav tako odmevna in lepo obiskana, tako da smo lahko namenili izkupiček iz tržnice v skupni fond za nakup vozila za prevoz hrane. Praznovali smo tudi rojstne dni, pri čemer smo praznovanje še obogatili z ogledom Slomškove rojstne hiše.  Zaradi zapletov pa nismo izvedli predvidenega pobratenja z RC Sombor. V juniju se je velik delež članov podal na Poljsko, kjer smo v družbi prijateljev iz pobratenega kluba RC Biedenkopf ogledali  Krakow in sklepali nove načrte. Še pred tem pa smo Nemcem nakazali tudi sredstva  za nakup vozila po projektu District grant (vozilo bo dobavljeno v času počitnic, predano pa bo 2.9.2017). Seznanili smo se tudi z delom varuhinj pacientovih pravic in imeli predsedniški piknik, ki se ga je udeležila  tudi nova-stara članica Asja.

Udeležili smo se tudi številnih zunanjih dogodkov: PET-SETS,  konference v Ljubljani, desete obletnice RC  BC, dogodkov RC Žalec, dogodkov RAC Celje.

Odločili pa smo se tudi , da bomo s članki o naših dejavnostih obogatili spletno stran (kar bolj ali manj  redno počnemo).

Tudi v tem letu nas niso spremljali zgolj veseli dogodki, in smo tako v tem času stali ob strani prijateljem, ki so izgubili svoje bližnje.

Sodelovali smo tudi z IAC in RAC , ki sta nam pomagala pri izvedbi plesa in  koncerta, zlasti pa bi izpostavila, da smo sodelovali v vseslovenskem projektu »Modro do poklica«, kjer  smo mladim iz IAC  pomagali, da so si lahko ogledali  delovna mesta ki jih zanimajo.

V smislu naše humanitarne dejavnosti, pa tudi letos nadaljujemo:

  • s štipendiranjem dveh študentk
  • s projektom zagotavljanja kosila za dva učenca,
  • botrstvom za enega osnovnošolskega otroka,
  • pomoč brezdomcem,
  • dvem družinam smo razdelili pršut in izkupiček iz »pujska«
  • sodelujemo pri nakupu vozila za Društvo za pomoč otrokom, obolelim za rakom
  • s prispevkom iz dobrodelne tržnice smo sodelovali v projekti nakupa novega vozila za potrebe prevoza hrane
  • letovanje otroka s posebnimi potrebami v Campu Ankaran
  • brezplačna pravna pomoč v Domu ob Savinji

V Celju, dne 26.6.2017

                                                                                                                                                             Kaja Dosedla