Rotarijska načela

Eno izmed najpomembnejših rotarijskih načel:

visoki etični standardi na poslovni poklicni poti, priznavanje vrednosti vsem koristnim poklicem in počastitev vsakega rotarijskega poklica kot priložnosti za služenje družbi.

Izjemno pomembno je tudi načelo:
uporaba ideala služenja v življenju rotarijca tako osebno, v službi kot v skupnosti ter spodbujanje mednarodnega razumevanja, naklonjenosti in miru v svetovni bratovščini poslovnežev in strokovnjakov, ki sledijo idealu služenja.

Rotarijce vodi tudi načelo:
služenje skupnosti zajema projekte in dejavnosti, ki jih klub izvaja za izboljšanje življenja v svoji skupnosti.
Mednarodno služenje obsega dejavnosti, katerih cilj je razširiti humanitarne razsežnosti Rotaryja po vsem svetu ter spodbujati svetovno razumevanje in mir. Skrb za mir je vedno pomembnejša.
Pomembno vlogo imajo tudi člani Rotaract klubov in Interact klubov, ki na svoj način plemenitijo rotarijska prizadevanja.